Nieuws

Archief

ESCOLIMBURG 2020 verlengd wegens succes!

06-04-2016

ESCOLIMBURG2020 helpt sinds april 2013 de emissie van gemeentelijke patrimonia met slimme investeringen en gerichte acties te verlagen. Met groot succes. Op 3 jaar tijd werden of worden 62 gemeentelijke projecten aangepakt, goed voor zo’n 22 miljoen euro in investeringen. Geld dat vooral de Limburgse bouwsector en de werkgelegenheid ten goede komt. Door het grote succes is het project door Europa met één jaar verlengd. 

4.600 ton CO2 per jaar: dat is de besparing die ESCOLIMBURG2020 realiseerde door samen met de Limburgse gemeenten op zoek te gaan naar winsten in hun eigen patrimonium. Deze besparing komt overeen met de volledige jaarlijkse CO2-uitstoot van vier gemiddelde Limburgse gemeenten en die van 851 gemiddelde Limburgse gezinnen.

“De totale jaarlijkse besparing voor de deelnemende gemeenten qua primaire energie bedraagt 18 764 megawattuur (MWh) per jaar”, weet gedeputeerde Ludwig Vandenhove. “Deze besparing staat tegenover een totale investering van bijna 22 miljoen euro, bijna 3 miljoen euro meer dan we bij de start vooropstelden, waarvan 1/3de door het provinciebestuur zal worden gerealiseerd en 2/3de door de Limburgse gemeenten. Dat is vooral goed nieuws voor de Limburgse bouwsector. Het zijn immers vooral Limburgse architecten, aannemers en studiebureaus die bij de renovatiewerken betrokken worden.”

Verlenging tot 2017

“We zien nu dat de inspanningen, die eerder in het project gedaan werden, hun vruchten afwerpen. We stellen sinds maart 2015 een duidelijke toename in het aantal ESCO-projecten vast, en dit aantal blijft maar groeien", vertelt Vandenhove. Het gaat zowel om gemeenten die al eerder een project indienden, als om gemeenten die nooit eerder met ESCO werkten.

"Daarnaast zien we steeds meer haalbaarheidsstudies veranderen in detailstudies, om uiteindelijk uit te monden in investeringen. Dit maakt dat het uiteindelijke doel van het project, namelijk minstens 19 miljoen euro aan ESCO-investeringen realiseren in Limburg en de sleutels tot succes van het ESCO-model van Infrax in kaart brengen, haalbaar is. Vooral als we hiervoor voldoende tijd krijgen. Daarom heb ik er op aangedrongen om het project met 1 jaar te verlengen, namelijk tot 31 maart 2017. Dit extra jaar zal ons in staat stellen om het totale subsidiebedrag van 880.785 euro, dat oorspronkelijk door Europa werd toegezegd, volledig te valoriseren. Daardoor zullen we ook het totaal van 22 miljoen euro aan investeringen wellicht halen."

ESCOLIMBURG realiseert 20 miljoen aan investeringen

03-04-2017

Lokale energie efficiëntie investeringsmodellen

23-01-2017

Creatief met kerk

12-12-2016