Nieuws

Archief

Renovatie goed voor imago

18-04-2014

Uit een studie van de Universiteit Delft blijkt dat kiezen voor renovatie in de plaats van nieuwbouw, ook goed is voor het imago van een organisatie of bedrijf. Wanneer een bestaand gebouw verlaten wordt voor nieuwbouw en daardoor leeg komt te staan, kan dit bij gebruikers - maar onrechtstreeks ook bij buitenstaanders - leiden tot een negatief beeld over de eigenaar en/of gebruiker van het gebouw.

Als de gemeente het goede voorbeeld wil geven aan haar burgers, is het vanzelfsprekend dat ze zelf ook investeert in de energiezuinigheid van je gebouwen.  Dit onderzoek geeft nog een goede bijkomende reden, namelijk dat het kiezen voor nieuwbouw en het laten leegstaan van nog bruikbare (renoveerbare) gebouwen als erg negatief wordt aangevoeld.

ESCOLIMBURG2020 helpt gemeenten en lokale overheden graag bij het versneld energieperformanter maken van hun patrimonium. Interesse? Contacteer nele.stas@limburg.be

Lees HIER het volledige artikel.

SURE2050 helpt gemeentelijk vastgoed

09-10-2019

ESCOLIMBURG realiseert 20 miljoen aan investeringen

03-04-2017

Lokale energie efficiëntie investeringsmodellen

23-01-2017