Nieuws

Archief

ESCOLIMBURG realiseert 20 miljoen aan investeringen

03-04-2017

Maar liefst 46 Limburgse gemeentelijke gebouwen, samen goed voor meer dan 20 miljoen euro aan energie-investeringen, werden energetisch gerenoveerd in het kader van het ESCOLIMBURG2020-project. Deze unieke samenwerking tussen de provincie Limburg, Infrax en Dubolimburg resulteerde – mede dankzij Europese steun - in een energiebesparing van 20 522 MWh en een verminderde CO2-emissie van 5 000 ton per jaar. Tegelijk werd ook de werkgelegenheid in de Limburgse bouwsector aangewakkerd. U kan de projectbrochure HIER downloaden.

“De provincie Limburg is er van overtuigd dat energiezuinige totaalrenovatie nog steeds de beste manier is om het gemeentelijke patrimonium niet alleen in stand te houden, maar ook om minder CO2 uit te stoten, minder energie te verbruiken en voor meer comfort te zorgen”, zegt Ludwig Vandenhove, gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur. “Limburgse gemeenten spelen een voorname rol in het behalen van de provinciale klimaatambitie. En dankzij de door ESCOLIMBURG2020 gerealiseerde projecten kunnen gemeenten de eigen inwoners de weg wijzen naar een duurzamere toekomst.” 

Ontzorging

Netbeheerder Infrax heeft de Limburgse gemeenten de voorbije jaren ondersteund bij de uitvoering van de projecten. "De ESCOLIMBURG2020-projecten focusten vooral op investeringen in de energie-efficiëntie van de gebouwschil (isolatie, schrijnwerk), technieken (waaronder nieuwe verwarmingsketels, ventilatie), het verbeteren van de verlichting en hernieuwbare energie", zegt Björn Verdoodt, woordvoerder van Infrax. “Kleinere gemeenten hebben vaak onvoldoende eigen specialisten in huis om zelf tot renovatie over te gaan. Wij beschikken over juridische, financiële en technische expertise wat betreft detailstudies, energie-efficiënte bestekken, gunningen en werfopvolging. We zijn blij en trots dat we de gemeenten hebben kunnen ondersteunen en ontzorgen."   

Resultaten

ESCOLIMBURG2020 realiseerde energie-investeringen van 20,5 miljoen euro. Dankzij ESCOLIMBURG 2020 wordt 20 522 MWh per jaar aan energie bespaard, oftewel het jaarverbruik van ongeveer 6 000 gezinnen. De jaarlijkse CO2-emissie gaat met 5 026 ton naar beneden. Tot slot wordt 147 MWh per jaar aan hernieuwbare energie geproduceerd.

Blauwdruk voor Europa

ESCOLIMBURG2020 zal wellicht navolging krijgen in andere Europese landen. “De knowhow en ervaring die we met dit project opdeden is neergeschreven in een blauwdruk waarmee overheden aan de slag kunnen gaan”, zegt Ine Schils van Dubolimburg. “We geloven sterk dat onze aanpak ook elders succesvol kan zijn, op voorwaarde dat gemeenten op de juiste manier gesensibiliseerd worden. Wij lieten vooral de cijfers spreken: door de gebouwen en hun verbeteringspotentieel per gemeente in kaart te brengen, kregen de besturen een zicht op de mogelijke winsten. We merkten verder dat ook permanente monitoring en benchmarking met vergelijkbare gebouwen gemeenten kan overtuigen om ook hun patrimonium versneld te verduurzamen.” 

Download de projectbrochure:

Bekijk onderstaand de reportage van TV Limburg

Lees hier het artikel in Het Belang Van Limburg

Lees hier het artikel in Het Laatste Nieuws

 
SURE2050 helpt gemeentelijk vastgoed

09-10-2019

Lokale energie efficiëntie investeringsmodellen

23-01-2017