Nieuws

Archief

Lokale energie efficiëntie investeringsmodellen

23-01-2017

In het kader van het Horizon2020 CITYnvest project worden in 10 lidstaten workshops georganiseerd om sleutelfiguren samen te brengen rond de uitdagingen van financieringsmodellen die werken voor energie efficiëntie in gebouwen. In België werkt CITYnvest met pilootregio Luik, waar een vooruitstrevende ‘One-Stop-Shop’ -Renowatt- is opgericht om energieprestatiecontracten uit te voeren in verschillende gebouwen (ziekenhuizen, ouderenzorg, scholen, KMO’s). U wordt van harte uitgenodigd om mee te denken op donderdag 2 februari aan de Oude Graanmarkt 5 in Brussel.

In drie aparte workshops - gezien de verschillende context in Wallonië, het Brussels hoofdstedelijk gewest en Vlaanderen - wordt ingegaan op twee hoofdthema's. Naast een plenair gedeelte over de financieringsmodellen voor energie efficiëntie splitsen we ons op in twee groepen. De ene groep zal zich focussen op hoe een lokale autoriteit van start kan gaan met concrete investering en meer bepaald via het model ‘Energieprestatie contracten’, gestoeld op een energiebesparing gegarandeerd door een ‘Energiediensten bedrijf’. De tweede groep zal in debat gaan of investeringsmodellen kunnen worden opgebouwd via coöperatieven en hoe we onze burgers in dit verhaal actief engageren. Verder wil deze voormiddag ook een netwerkopportuniteit vormen: na directe ‘pitches’ van bedrijven en organisaties actief in deze sector, worden de deelnemers geacht verder te netwerken tijdens de lunch. CITYnvest tracht verdere samenwerkingsverbanden die hieruit verder vloeien te ondersteunen om zo concrete projecten in Vlaanderen te realiseren. 

Programma

 

09:30 – 10:10        

Verwelkoming – De rationale voor CITYnvest en de rol van lokale besturen,  Elise Steyaert (Coordinator CITYnvest, Climate Alliance)
Key note I: Vlaams Minister B. Tommelein
Key Note II: De mobilisatiekracht van lokale besturen, Daan Creupelandt (REScoop)
Key Note III: De voornaamse ingrediënten van innovatieve financieringsmodellen en het belang van facilitatoren, Miguel Casas en Lieven Vanstraelen (Energinvest)

10:10 – 10:45  
       
Panelgesprek met concrete voorbeelden uit het veld:
RENOWATT, Beersel, OPZC Rekem, Pajopower, Ecopower, Escolimburg2020, provincie Vlaams Brabant

10:45 – 11:00

Uitleg rondetafelgesprekken en tijd voor koffie

11:00 – 12:00

Twee kleine groepen krijgen kernvragen om op te lossen. Deelnemers kunnen kiezen uit:

Optie 1 Het energie-efficiëntie investeringsmodel

Hoe ga ik van start met mijn energie efficiëntie investeringsprojecten? Welk financieringsmodel leunt het best aan bij mijn projecten? Bestaat er een soort van checklist om in aanmerking te komen voor een EPC model?

 • Lieven Vanstraelen, Miguel Casas, Energinvest (moderator)
 • Johan Coolen, Factor4
 • Els Cornelis, Vlaams Brabant
 • Inge Goessens, Directeur Energie Efficiëntie VEB
 • Wouter Geldhof, STIBBE (inzoomen contracten bundelen)
 • Erika Honnay, Project Director Renowatt GRE Liège

Optie 2: Het potentieel van burgercoöperaties

Hoe kunnen we onze stad/gemeente samen met onze burgers in dit energie-efficiëntie verhaal engageren? Wat zijn de mogelijkheden in publieke gebouwen en/of de residentiële sector?

 • Daan Creupelandt, REScoop.eu (moderator)
 • Jan de Pauw, Ecopower
 • Bruno Moens, Pajopower
 • Patrick Boucneau, ESCOLimburg2020
 • Katrien Rycken, LeuvenKlimaatNeutraal2030

 

12:00 – 12:15

Korte samenvattingen van de rondetafelgesprekken

12:15 – 12:30

Market place: ‘pitches-stijl’ organisaties en bedrijven presenteren hun diensten aan lokale besturen

12:30 – 12:40

Een vat vol inspiratie – Steven van Hecke, wijkwerf coördinator

12:40 – 14:00

Networking lunch

 

INFO & INSCHRIJVINGEN: klik HIER

SURE2050 helpt gemeentelijk vastgoed

09-10-2019

ESCOLIMBURG realiseert 20 miljoen aan investeringen

03-04-2017