Dommelhof Neerpelt


Bespaarde kWh

Wie slim omgaat met energie, bespaart. Deze meter geeft aan welke energiebesparing werd gerealiseerd. Wat betekent dit cijfer? Een gloeilamp van 60 watt die een heel jaar permanent brandt, verbruikt 500 kWh per jaar.


CO2 besparing in kilogram

Weg met de CO2: deze meter geeft aan hoeveel kilogram CO2 er uit de lucht wordt gehaald dankzij de inspanningen en investeringen van de deelnemende gemeenten en hun projecten die u op deze site vindt. Wat betekent dit cijfer? Een gloeilamp van 60 watt die gedurende een heel jaar brandt zorgt voor een CO2-uitstoot van ongeveer 100 kg CO2 per jaar.


Opgewekte energie (kWh)

Gebouwen worden in de toekomst energieneutraal. Nu al investeren is jaren langer winst maken. Het aantal kWh worden opgewekt door de photovoltaïsche installaties op de diverse daken van gemeentelijke gebouwen.

346000
kWH
94000
Kg
0
kWH

Dommelhof Neerpelt

01-01-2015

De schouwburg van het Provinciale Cultuurcentrum Dommelhof in Neerpelt werd onderworpen aan een meetcampagne wat betreft relighting. In een latere fase is ook de buitenschil van het verblijfsgebouw aan- en ingepakt. 

The theater of the provincial Culture Centre Dommelhof in Neerpelt was subject to a measurement campaign regarding relighting. In a later phase, the outer (building) shell (roof insulation) of the accomodation building was also tackled.