Zwembad Prinsenpark Maasmechelen


Bespaarde kWh

Wie slim omgaat met energie, bespaart. Deze meter geeft aan welke energiebesparing werd gerealiseerd. Wat betekent dit cijfer? Een gloeilamp van 60 watt die een heel jaar permanent brandt, verbruikt 500 kWh per jaar.


CO2 besparing in kilogram

Weg met de CO2: deze meter geeft aan hoeveel kilogram CO2 er uit de lucht wordt gehaald dankzij de inspanningen en investeringen van de deelnemende gemeenten en hun projecten die u op deze site vindt. Wat betekent dit cijfer? Een gloeilamp van 60 watt die gedurende een heel jaar brandt zorgt voor een CO2-uitstoot van ongeveer 100 kg CO2 per jaar.


Opgewekte energie (kWh)

Gebouwen worden in de toekomst energieneutraal. Nu al investeren is jaren langer winst maken. Het aantal kWh worden opgewekt door de photovoltaïsche installaties op de diverse daken van gemeentelijke gebouwen.

2189000
kWH
511000
Kg
0
kWH

Zwembad Prinsenpark Maasmechelen

09-09-2014

Met de verbouwing van het zwembad Prinsenpark greep Maasmechelen de gelegenheid te baat om samen met de ESCO-werking van Infrax een aantal energiebesparende ingrepen uit te voeren. Nieuwe dakisolatie, nieuwe ramen die drie keer beter isoleren, een warmtepomp om met de warmte uit de lucht het complex en het zwembadwater voor te verwarmen, enzovoort. Het nieuwe zwembad verbruikt vanaf nu 49% minder elektriciteit en 50% minder aardgas. Goed voor een verminderde CO²-uitstoot van 510 ton per jaar.


Zwembad Prinsenpark werd gebouwd in 1982. Om ook in de toekomst te voldoen aan de vereisten van de milieuwetgeving Vlarem II moest het gemeentebestuur een groot aantal aanpassingen doen. Van deze gelegenheid maakte de gemeente gebruik om tegelijkertijd een grootschalige renovatie van het zwembad te doen om zodoende voor een lange periode over een degelijk, energiezuinig en goed uitgerust zwembad te beschikken. 


Grondige aanpak

De binnenzijde is volledig en grondig verbouwd:
beide zwemkuipen zijn volledig vernieuwd en voorzien van slipwerende tegels. Ook de ‘natte’ ruimten kregen nieuwe vloeren en muurtegels. Douches, sanitair en de sanitaire installaties zijn nieuw. De stookplaatsregeling is geoptimaliseerd en de luchtgroepen vernieuwd. De buitenzijde van het zwembad kreeg nieuwe buitenschrijnwerkerij. De asbestgevelbekleding is gesaneerd en vervangen door een eigentijdse en trendy bekleding. En uiteraard is overal maximaal geïsoleerd.


Toegankelijkheid

De nieuwe lift in het zwembad zorgt ervoor dat ook minder mobiele personen op een comfortabele manier het zwembad kunnen gebruiken. Daarnaast zijn de kleedkamers en de balie in de inkomhal aangepast voor personen met een handicap. 

 

With the renovation of the Prinsenpark swimming pool, Maasmechelen took the opportunity to carry out a number of energy-saving interventions. New roof insulation, new windows that isolate three times better, a heat pump for heating the air and the pool water, and so on. The new swimming pool now uses 49% less electricity and 50% less natural gas. This will result in reduced CO² emissions of about 510 tons per year.

Prinsenpark Prinsenpark was built in 1982. In order to meet the future requirements of the Vlarem II environmental legislation, the municipality had to make a large number of adjustments. On this occasion, the municipality used to do a large-scale renovation of the pool at the same time, thus providing a proper, energy efficient and well-equipped swimming pool for a long period of time.

Thorough approach
The inside of the building is completely and thoroughly refurbished:
both swimming pools are completely renewed and feature slip-resistant tiles. The 'wet' rooms also had new floors and wall tiles. Showers, sanitary and sanitary facilities are new. The heating system has been optimized and the air groups are renewed. The outside of the swimming pool was given a new outdoor chimney job. The asbestos lining is trimmed and replaced by a contemporary and trendy upholstery. And of course: insulation is everywhere.

Accessibility
The new lift in the swimming pool also allows handicapped people to comfortably use the swimming pool. In addition, the changing rooms and the counter in the entrance hall are adapted for people with disabilities.